Plantendak Groendakpakket : Gedetailleerde info.

Grön – webshop voor verkoop en advies van groendaken.

Welkom op onze vernieuwde website voor doe-het-zelvers van groendaken. Bij ons kan u terecht voor alle groendakinfo. Wij helpen u graag verder en geven hierbij professioneel advies. Raadpleeg ook onze Grön-website voor gedetailleerde info over groendaken.

Groendakpakketten op maat.

Grön heeft voor elk soort dak een groendakpakket samengesteld.
Een groendakpakket is een geheel van lagen waaruit een groendak is samengesteld. Afhankelijk van de keuze van het groendakpakket kunnen deze lagen variëren. Zie hieronder de informatie over de opbouw van een groendak. Een groendakpakket wordt ook wel daktuinpakket of sedumpakket genoemd.

Wij trachten met deze groendakpakketten zo goed mogelijk te beantwoorden aan de specifieke eisen van uw bestaand of te bouwen dak. Belangrijk hierbij is dat u het totaal belastbaar gewicht kent van het te begroenen dak, rekening houdend met extra gewicht zoals een extra laag sneeuw, (dit kan immers nog steeds voorvallen) en de extra belasting dat een groendak ondergaat bij het betreden ervan voor het onderhoud. Onze groendakpakketten variëren in gewicht van 50 kg per m2 tot 210 kg per m2 waterverzadigd.

Wat is een groendak?

Een groendak is een dak waarop planten groeien. Door de specifieke opbouw in lagen wordt het mogelijk om op een dak planten te laten groeien ondanks de hitte, de wind en de vorst waaraan het dak en de planten blootgesteld worden.

Wat zijn de voordelen van een groendak?

De voordelen zijn enorm :

ESTHETISCH

Groene daken zien er esthetisch fraai uit. Bovendien stralen ze een gevoel van rust uit in het drukke stadsbeeld. In de zomer komen de sedumplanten helemaal tot bloei en laten een prachtig bloementapijt zien.

HEMELWATER

Groene daken slaan op een natuurlijke manier hemelwater op en voorkomen daardoor wateroverlast in de stad. Een standaard groendak buffert gemakkelijk 30 tot 45 liter per m2,. Dit komt overeen met 1 of 2 stortbuien. Dus ook minder afvalwater zuiveren.
Door het plaatsen van een groendak met voldoende waterbuffering bent u in een aantal gevallen niet meer verplicht om een regenput te steken of kan u de grootte van de regenput beperken tot een minimum. Informeer u bij uw gemeente.

FIJNSTOF

Door het ruwe oppervlak kunnen groendaken op een efficiënte manier fijnstof opvangen. Het fijnstof spoelt nadien met het regenwater weg in de riool. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd en het afvalwater gezuiverd.

LEVENSDUUR

Groene daken beschermen de dakafdichting tegen UV stralen en andere weersinvloeden waardoor de levensduur van het dak aanzienlijk verlengd wordt.  Temperatuurs-verschillen op de dakbedekking worden tot een minimum herleid.

BINNENKLIMAAT

Groene daken warmen in de zomer bijna niet op en zorgen zo voor een aangenaam binnenklimaat. In de winter houden ze de koude buiten wat een besparing betekent in de stookkosten.

VERMINDERING VAN GELUIDSTRALING

Groene daken isoleren tegen geluid van buitenaf zoals omgevingslawaai, regen, of hagel. Maar groendaken beschermen ons ook tegen elektromagnetische straling afkomstig van gsm-masten.

OPNAME VAN CO2

CO2 is dé grootste oorzaak van de opwarming van de aarde. Groendaken kunnen net als alle andere planten CO2 absorberen. Zeker heel zinvol als het groendak gelegen is op plaatsen met veel verkeer en industrie.

BIODIVERSITEIT

Door de verstedelijking wordt de ecologische kringloop van planten, dieren en organismen verstoord. Groendaken kunnen dit opnieuw rechtzetten waardoor er terug kansen zijn voor vogels, insecten en ander micro-leven.

VERKOELING (Urban heat island-effect)

Groendaken warmen minder snel op dan de gewone zwarte daken. De planten verdampen het water en ontrekken zo warmte uit de omgeving.  Tijdens een hittegolf zijn oudere mensen, baby’s  maar ook hartpatiënten gebaat bij een groendak in de stad.

Krijgt men nog subsidies of premies voor een groendak?

In een aantal gemeenten en steden krijgt men inderdaad nog subsidies voor de installatie van een groendak wanneer dit niet kadert in een bouwvergunning of verplichting. Dus aarzel niet om contact op te nemen met de bouwkundige dienst van uw gemeente wanneer u zelf beslist om van uw plat dak een groendak te maken.

Zo krijgt u in Antwerpen een premie van 15 euro per m2 bij de aanleg van een groendak. In Gent bedraagt de subsidie voor het groendak nog 31 euro per m2. Je kan ook steeds gedetailleerde informatie bekomen over de premies van groendaken bij het ECOHUIS in ANTWERPEN. Ga ook naar www.premiezoeker.be/bouwen om de grootte van de premie na te gaan alsook de voorwaarden.

Wat is een extensief groendak ?

Extensieve groendaken of vegetatiedaken zijn groendaken die door hun laag gewicht op de meeste daken kunnen aangelegd worden. Op de dunne substraatlaag groeien dan planten die het kunnen stellen met weinig voeding en vocht, meestal sedumplanten. Deze daken vragen weinig onderhoud, maximaal 2 maal per jaar.

Wat is een semi-intensief groendak?

Het planten assortiment wordt is groter vanaf een substraatlaag van 15 cm. Een semi-intensief groendak bestaat dan vooral uit een combinatie van sedumplanten met andere droogte-resistente planten.

Wat is een intensief groendak?

Vanaf een substraathoogte van 30 cm spreken we over een intensief groendak. Hier zijn de plantmogelijheden heel wat groter : Kruiden, Wilde bloemen, Grassen en Vaste planten. Vaak zijn we ons in de stad niet bewust dat we op een intensief groendak staan maar vele daktuinen in de stad zijn gebouwd op een ondergrondse parking.

Hoe wordt een groendak opgebouwd?

Een groendak bestaat uit verschillende lagen. Deze lagen vervullen allemaal een essentiële functie in de werking van het groendak.

 • De anti-wortelfolie houdt de wortels tegen zodat deze niet in de bestaande dakbedekking kunnen doordringen. Indien uw dakbedekking reeds een wortelwerende laag in zich heeft, dan mag deze folie weggelaten worden.
 • De beschermmat houdt extra water vast op het dak en beschermt de dakbedekking tegen drukkrachten die het groendak uitoefent op de dakbedekking.
 • De drainagelaag zorgt ervoor dat het overtollige water wordt afgevoerd naar de afvoer en kan, afhankelijk van het type systeem, water bufferen om droge periodes te overbruggen. Noteer dat sommige gemeenten een minimum wateropberging in de drainagelaag voorschrijven.
 • Het filtervlies houdt het uitspoelen van het substraat tegen en zorg ervoor dat de drainaglaag zuiver blijft en optimaal kan blijven werken.
 • Het substraat houdt het water geruime tijd vast en zorgt ervoor dat de planten zich snel kunnen inwortelen. Bovendien geeft het substraat voeding van de planten doordat het verbindingen kan aangaan met voedingstoffen, waaronder metsstof.
 • De planten maken onze steden groener en zorgen voor biodiversiteit in onze leefomgeving en daarbij zuiveren zij ook nog eens onze lucht.
Groendakpakketten

Wat is de functie van een drainage laag?

Het groendak dient ten allen tijde gedraineerd te worden. Als het water niet tijdig weg kan, dan zal het water gaan verzuren en gaan de planten wegrotten. Hoewel de planten water nodig hebben, is het belangrijk dat het regenwater op het groendak regelmatig ververst wordt en dus kan weglopen in de afvoer wanneer het niet meer wordt opgenomen door de planten. Sedumplanten mogen niet met hun wortels in stilstaand water blijven staan. Diepe plassen op een sedumdak zijn dus uit den boze. Kies in dit geval een drainage die hoger komt dan het diepste punt van de plassen. Of beter nog, zorg ervoor dat het plat dak een helling heeft van 1 tot 3°.

Waterbuffering of niet?

In onze standaard extensieve groendakpakketten voorzien wij steeds een drainagelaag met waterbuffer (wateropberg – of wateropslag capaciteit). De drainageplaat is zo ontwikkeld dat het water kan vast houden op het dak in de opvangbakjes. De sedumplanten kunnen dan gebruik  maken van deze waterbuffer om water op te nemen tijdens langere droge periodes.

De lichtgewicht extensieve groendakpakketten hebben een 3 in 1 drainagelaag zonder waterbuffer. In deze drainagerol onderscheiden we een beschermvlies voor de dakbedekking, de drainage – afvoerlaag met een dikte van 2 cm en een filtervlies om de drainagelaag zuiver te houden. Deze drainagerol wordt in banen naast elkaar uitgerold. Er is een overlap voorzien aan de zijkanten zodat de verschillende drainagebanen naast elkaar perfect aan elkaar gesloten kunnen worden. Nadien wordt het substraat aangebracht in de voorziene dikte.

Uit wat bestaat het daktuin substraat ?

Het daktuinsubstraat is een speciaal mengsel ontwikkeld voor daktuinen en groendaken. Daktuin substraten of substraten voor groendaken hebben een groot water opnemend vermogen en behouden steeds een hoog luchtpercentage. De organische stoffen zoals veen en kokos zorgen voor een goede vochtverdeling in het substraat en stimuleren extra de ontwikkeling van de haarwortels van de plant. De minerale delen zoals lava en bims zorgen voor voldoende waterberging en houden voeding beschikbaar voor de plant.

Voordelen van het substraat :

 • Groot vochtvasthoudend vermogen
 • Groot vochtopnemend vermogen
 • Goede buffering van de voedingsstoffen
 • Optimale groei van de wortels

Gebruik zeker geen gewone (zwarte) aarde om het groendak aan te leggen. De grond gaat dan al gauw dichtslippen waardoor de planten gaan rotten.

Welke planten zijn geschikt voor een groendak ?

Bij de keuze van het groendakpakket zijn de planten niet onbelangrijk. Zij bepalen immers het uitzicht van het groendak. De lichtgewicht extensieve groendaken, ook wel sedumdaken genoemd, bestaan voornamelijk uit sedumplanten. Hoe dikker de substraatlaag en dus ook hoe zwaarder het groendak hoe meer plantenmogelijkheden er zijn op het groendak. Er bestaan zelf daktuinen met meer dan één meter substraat waardoor het mogelijk wordt om heesters en zelfs bomen te plaatsen op het dak. Met onze systemen kan je ook opteren om bepaalde delen  van het dak (bv. onder een steunbalk van het dak) te voorzien van meer substraat zodat je de beplanting kan afwisselen. Het plaatsen van een grote bloembak af een kweekbak voor groenten is hiervan een voorbeeld.

Bekijk ook zeker de ligging van het groendak tov de zon. Sedumplanten hebben minimum enkele uren rechtstreeks zonlicht nodig per dag. Ligt uw groendak volledig in de schaduw, vraag dan zeker om plantadvies. Ook voor de vaste planten is er een keuze tussen schaduwplanten en planten in de zon. Kruiden en wilde bloemen hebben over het algemeen een flinke hoeveelheid zon nodig.

Hoe bestel je een groendakpakket?

Je kan elk groendak online bestellen op www.shop.gron.be of vrijblijvend een offerte aanvragen, info@gron.be .

Hoe gebeurt de levering van een groendakpakket?

De levering van het groendakpakket gebeurt aan huis. Na het overlopen van de bestelling wordt een leveringsdag afgesproken. De goederen worden op palletten aangeleverd en op de stoep afgeleverd. Vanaf een bedrag van 1000 euro is  de levering gratis in België en Nederland.

Kan ik gemakkelijk zelf een groendakpakket plaatsen?

Het plaatsen van een groendak is relatief eenvoudig. Voor elk groendakpakket hebben wij een aparte handleiding voorzien. Wij geven ook gratis telefonische bijstand. Wil u de plaatsing van het groendak toch uitbesteden dan kan u steeds terecht op onze plaatsingsdienst www.service.gron.be .

Handige tip :
Voorzie een ladderliftje bij grotere oppervlakten. Je kan dit overal huren voor een dag en het maakt het werk veel lichter. Uw rug is immers veel kostbaarder dan de kostprijs van de huur van de lift.

Semi – intensieve groendaken.

Bij de zwaardere groendakpakketten tot 210 kg per m2 waterverzadigd kan u opteren voor een groendak met grassen, kruiden en vaste planten. We noemen deze semi-intensieve groendaken omdat deze al intensiever zijn in onderhoud dan het lichtere extensieve groendak. Wij onderscheiden voornamelijk 4 soorten semi-intensieve groendaken :

 • Kruidendak – groendak
 • Grasdak – groendak
 • Wilde bloemen – groendak
 • Vaste planten – groendak

Wij hebben voor u reeds een selectie gemaakt van planten die het over het algemeen goed doen op een groendak.

Groendakpakket voor een Plantendak.

Wenst u graag afwisseling op uw groendak en zelf een keuze te maken in de planten dan kan u overwegen om uw groendak aan te planten met vaste planten. Wij geven u hierin graag advies.

Het Plantendak wordt opgebouwd met een beschermmat, een drainageplaat die 10,1 liter water per m2 buffert, een rotvast filtervlies en een substraatlaag van 15 cm. Indien de dakbedekking niet wortelwerend is dan is het zeker aan te raden om een PE folie te leggen onder de beschermmat. De PE folie wordt steeds gelegd met voldoende overlapping van 80 cm. Het Plantendak wordt ingeplant met 9 vaste planten per m2. Door het geringe substraat is de keuze in vaste planten niet klein maar ook niet onbeperkt. Kan uw dak meer gewicht aan, dan zijn er uiteraard meerdere plant mogelijkheden.

Wat is het gewicht van het Plantendak?

Het semi-intensief Plantendak heeft een totaal gewicht van 210 kg per m2 waterverzadigd.

Hoeveel water buffert een Plantendak?

Het semi-intensief Plantendak buffert in totaal 80 liter water per m2.

Bestel uw Vaste planten dak online : www.shop.gron.be

Plantendak Blog Grön 2
Plantendak Blog Grön 2
DIY - Gron Webshop