Onderhoud van het Groen dak

Groene daken zijn erg waardevol omdat ze een beetje natuur teruggeven wat door de bebouwing verloren is gegaan. Een groendak wordt zo een leefruimte voor allerlei planten, micro-organismen, kleine dieren, vogels en insecten…

Goed onderhouden is dus de boodschap!

Waar moet je op letten?

Indien het dak wordt beplant met potplantjes of sedumstekken, dan moet het groendak regelmatig onderhouden worden. Na twee bloeiperioden heeft de beplanting zich in de regel zodanig ontwikkeld dat het gehele dakvlak met vegetatie bedekt is. Dan is twee keer per jaar onderhoud veelal voldoende. Indien het groendak aangelegd wordt met vegetatiematten, dan is het oppervlak onmiddellijk tot 95 % begroeid en is er vanaf het begin weinig onderhoud nodig.

De plantjes moeten alleen bij aanhoudende droogte direct na het planten 2 tot 3 maal per week besproeid worden. Nadat de plantjes goed ingeworteld zijn, is de extensieve begroening bestand tegen langere perioden van droogte. Wij adviseren u echter wel bij aanhoudende droogte de beplanting éénmaal per week te bewateren om de plantontwikkeling te bespoedigen. Overvloedig bewateren wordt niet aanbevolen omdat de planten dan teveel worden verwend.

Bijzonder sterk wortelende onkruiden, sterk wortelende struiken of andere niet wenselijke plantgroei moeten direct worden verwijderd.

Voor sedum- en kruidendaken hebben wij een langwerkende meststof die 1 x per jaar als onderhoudsmestof wordt toegepast in het voorjaar. Voor grassen hebben wij speciaal een middellangwerkende meststof die 2 keer per jaar in het voor- en najaar wordt aangebracht.

Kale plekken in de vegetatie kunnen eenvoudig worden bijgezaaid door plantstekjes van de bestaande planten te knippen en deze op de kale plekken uit te strooien. Vervolgens licht bedekken met substraat en aanwateren.

Vervolg onderhoud bestaat grotendeels uit het controleren van de afwatering van het dak. Onkruid of vervuiling moeten tijdens het onderhoud altijd worden verwijderd.

DIY - Gron Webshop