Voordelen van een groendak

Groendaken zijn erg waardevol omdat ze een beetje natuur teruggeven wat door de bebouwing verloren is gegaan. Een groendak wordt zo een leefruimte voor allerlei planten, micro-organismen, kleine dieren, vogels en insecten.

We maken een onderscheid tussen intensieve groendaken met wandelpaden, planten, struiken en zelfs bomen (bv. bovenop een grote parkeergarage) en extensieve groendaken, bestaande uit een dunne onderlaag en kleine planten. Deze daken worden enkel belopen om het onderhoud en de controle ervan te verzekeren.

De voordelen van een groendak zijn talrijk:

Groene daken zien er esthetisch fraai uit. Bovendien stralen ze een gevoel van rust uit in het drukke stadsbeeld. In de zomer komen de sedumplanten helemaal tot bloei en laten een prachtig bloementapijt zien.

Groene daken slaan op een natuurlijke manier hemelwater op en voorkomen daardoor wateroverlast in de stad. Een standaard groendak buffert gemakkelijk 30 tot 45 liter per m2. Dit komt overeen met 1 of 2 stortbuien. Dus ook minder afvalwater zuiveren.

Door het ruwe oppervlak kunnen groendaken op een efficiënte manier fijnstof opvangen. Het fijnstof spoelt nadien met het regenwater weg in de riool. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd en het afvalwater en gezuiverd.

Groene daken beschermen de dakafdichting tegen UV stralen en andere weersinvloeden waardoor de levensduur van het dak aanzienlijk verlengd wordt.  Temperatuurs-verschillen op de dakbedekking worden tot een minimum herleid.

Groene daken warmen in de zomer bijna niet op en zorgen zo voor een aangenaam binnenklimaat. In de winter houden ze de koude buiten wat een besparing betekent in de stookkosten.

Groene daken isoleren tegen geluid van buitenaf zoals omgevingslawaai, regen of hagel. Maar groendaken beschermen ons ook tegen elektromagnetische straling afkomstig van gsm-masten.

CO2 is dé grootste oorzaak van de opwarming van de aarde. Groendaken kunnen net als alle andere planten CO2 absorberen. Zeker heel zinvol als het groendak gelegen is op plaatsen met veel verkeer en industrie.

Door de verstedelijking wordt de ecologische kringloop van planten, dieren en organismen verstoord. Groendaken kunnen dit opnieuw rechtzetten waardoor er terug kansen zijn voor vogels, insecten en ander micro-leven.

DIY - Gron Webshop